XS_SNAPSHOT_DIRECTORY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SNAPSHOT_​DIRECTORY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Umieszczenie pliku

Ta opcja zaawansowana umożliwia wskazanie folderu, gdzie program Tekla Structures będzie przechowywał zrzuty ekranu po użyciu opcji Zrzut ekranu > Zrzut ekranu znajdującej się na karcie Widok (Widoki na rysunkach). Jeśli ścieżka nie zostanie zdefiniowana, program Tekla Structures będzie zapisywał zrzuty ekranu w bieżącym folderze modelu. Wartością domyślną jest .\screenshots\.

Jeśli wprowadzony folder nie istnieje, program Tekla Structures automatycznie go utworzy przy próbie zapisu zrzutu.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Przykład

c:\temp\

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej