XS_SITE_HOLE_MARK_STRING_FOR_SIZE_IN_GA

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SITE_​HOLE_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE_​IN_​GA

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Śruby

Umożliwia zdefiniowanie zawartości rozmiaru elementu w oznaczeniach otworów dla śrub wstawionych na budowie na rysunkach zestawieniowych.

Ta opcja zaawansowana jest używana tylko wtedy, gdy istnieje otwór, nie ma śruby (a otwór jest zwykły).

Wartością tej opcji zaawansowanej może być dowolna kombinacja tekstu i opcji wymienionych poniżej. Każdą opcję należy zamknąć znakami %.

Należy pamiętać, że w przypadku wybrania tej opcji zaawansowanej w pliku .ini należy zastosować znak podwójnego procentu %%BOLT_NUMBER%%*D%%HOLE.DIAMETER%% wokół przełączników.

Aby użyć znaku specjalnego, wpisz ukośnik odwrotny (\), a po nim numer ASCII. Można używać opcji w dowolnej kolejności i tworzyć obliczenia.

 • BOLT_NUMBER

 • DIAMETER

 • LENGTH

 • HOLE.DIAMETER

 • LONG_HOLE_X

 • LONG_HOLE_Y

 • LONGHOLE_MIN (krótszy wymiar otworu podłużnego)

 • LONGHOLE_MAX (dłuższy wymiar otworu podłużnego)

 • BOLT_STANDARD

 • BOLT_MATERIAL

 • BOLT_ASSEMBLY_TYPE

 • BOLT_COUNTERSUNK

 • BOLT_SHORT_NAME

 • BOLT_FULL_NAME

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Definiowanie rozmiaru w znakach śrub przy użyciu opcji zaawansowanych

XS_​SITE_​BOLT_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE_​IN_​GA

XS_​SITE_​LONGHOLE_​MARK_​STRING_​FOR_​SIZE_​IN_​GA

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej