XS_SINGLE_X_DIMENSION_TYPE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​X_​DIMENSION_​TYPE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Umożliwia ustawienie typu wymiaru w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Zasadniczo zachowują się one jak zwykłe wymiary konfigurowane za pomocą opcji zaawansowanej XS_SINGLE_X_DIMENSION_TYPE, ale zastępują zwykłe wartości w wymiarach poziomych.

  • 0 = program Tekla Structures używa ustawień zwykłych wymiarów.

  • 1 = względne: wymiary od punktu do punktu. Jest to domyślna wartość.

  • 2 = bezwzględne: wymiary od wspólnego punktu początkowego.

  • 3 = względne i bezwzględne: kombinacja wymiarów od punktu do punktu i wspólnego punktu początkowego.

  • 4 = bezwzględne w jednostkach brytyjskich: wymiary od wspólnego punktu początkowego zawierające również bieżący znak wymiaru (RD).

  • 16 = bezwzględne w jednostkach brytyjskich 2: podobnie jak bezwzględne w jednostkach brytyjskich, ale krótkie wymiary są zamieniane na względne.

  • 35 = bezwzględne + krótkie względne: podobnie jak bezwzględne, ale krótkie wymiary są zamieniane na względne. Takie wymiary są również nazywane „wewnętrznymi bezwzględnymi”. Ta opcja może powodować wyświetlanie obu wymiarów, ale przy dłuższych wymiarach nie są wyświetlane wymiary względne. Wymiary bezwzględne są podawane wewnątrz linii wymiaru.

  • 99 = bezwzględne + wszystkie względne nad bezwzględnymi: podobnie jak względnie i bezwzględnie, z tym że wymiary względne są umieszczane nad bezwzględnymi.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej