XS_SINGLE_USE_WORKING_POINTS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​USE_​WORKING_​POINTS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Umożliwia uwzględnianie wymiarów od punktów węzłowych w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Wprowadź jedną z następujących wartości:

  • 0 = Brak (domyślnie)

  • 1 = Element główny

  • 2 = Punkty węzłowe

  • 3 = Oba

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej