XS_SINGLE_SCREW_POSITIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​SCREW_​POSITIONS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Umożliwia uwzględnianie wymiarów pozycji śrub w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Wprowadź jedną z następujących wartości:

  • 0 = Wył.

  • 1 = Wł.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Przykład: wymiarowanie pozycji

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej