XS_SINGLE_SCREW_INTERNAL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​SCREW_​INTERNAL

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie wewnętrznych wymiarów śrub w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów.

Aby wewnętrzne wymiary śrub były wyświetlane, należy ustawić wartość 1.

Aby wymiary były ukryte, należy ustawić wartość 0.

Domyślnie ta opcja zaawansowana nie jest ustawiona na żadną wartość.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Właściwości wymiarowania — zakładka Wymiary śruby (Wymiarowanie zintegrowane)

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej