XS_SINGLE_SCALE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​SCALE

Kategoria

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Umożliwia ustawienie skali widoków pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Należy wprowadzić wartość dziesiętną. Domyślnie ta opcja zaawansowana nie jest ustawiona na żadną wartość.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

Aby program Tekla Structures używał skali 1/10, wprowadź 10.0.

Ta opcja zaawansowana jest powiązana z opcją zaawansowaną XS_USE_EXISTING_SINGLE_PART_DRAWINGS_SCALE.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej