XS_SINGLE_ORIENTATION_MARK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​ORIENTATION_​MARK

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

W widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów można wyświetlać symbole orientacji. Aby to zrobić:

  1. Kliknij kolejno menu Plik > Ustawienia > Opcje zaawansowane i przejdź do kategorii Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym.

  2. Jako wartość wprowadź TRUE.

  3. W oknie właściwości rysunku zespołu kliknij Układ i przejdź na kartę Pozostałe.

  4. W opcji Atrybuty pojedynczego elementu ustaw wartość Aktualne atrybuty. Program Tekla Structures pobierze ustawienia znaków orientacji z aktualnych właściwości rysunku pojedynczego elementu. W przypadku wybrania innych atrybutów widoczność symboli orientacji będzie zależeć od ustawień wybranego pliku atrybutów.

Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej