XS_SINGLE_NO_SHORTEN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​NO_​SHORTEN

Kategoria

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Aby widoki pojedynczych elementów były wyświetlane na rysunkach bez skracania elementów, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej