XS_SINGLE_NO_RELATIVE_SHAPE_DIMENSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​NO_​RELATIVE_​SHAPE_​DIMENSIONS

Kategoria

Wymiarowanie: Elementy

Aby wymusić tożsamość wymiarów kształtów z wybranym typem wymiaru, należy ustawić w tej opcji zaawansowanej wartość TRUE (domyślnie). W przeciwnym razie należy ustawić ją na wartość FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​NO_​RELATIVE_​SHAPE_​DIMENSIONS

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej