XS_SINGLE_COMBINE_WAY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​COMBINE_​WAY

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Umożliwia scalenie wymiarów w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Opcje odpowiadają kolejności scalania określonej w oknie dialogowym Właściwości wymiaru na karcie Ogólne. Domyślnie ta opcja zaawansowana nie jest ustawiona na żadną wartość.

  • Opcja 0 uniemożliwia scalanie wymiarów.

  • Opcja 1 powoduje scalanie wymiarów pozycji elementów z wewnętrznymi wymiarami elementów, a wewnętrzne wymiary grupy śrub z odległościami krawędzi śrub. Wymiary pozycji śrub nie są scalane z wewnętrznymi wymiarami śrub.

  • Opcja 2 powoduje scalenie wymiaru pozycji elementu z wewnętrznymi wymiarami elementu oraz wewnętrznymi wymiarami grupy śrub. Wewnętrzne wymiary śrub są scalane z wymiarami pozycji śrub. Odległości krawędzi są pokazywane osobno.

  • Opcja 3 powoduje scalenie w jednej linii wymiarowej wewnętrznych wymiarów śrub z wymiarami pozycji.

  • Opcja 4 powoduje scalenie wymiarów pozycji grupy śrub z wymiarami pozycji elementów. Wewnętrzne wymiary elementów i śrub nie są scalane, natomiast wewnętrzne wymiary grupy śrub są scalane z odległościami krawędzi śrub.

  • Opcja 5 powoduje scalenie wewnętrznych wymiarów i wymiaru pozycji grup śrub w przypadku występowania kilku grup śrub.

  • Opcja 4.5 stanowi kombinację dwóch opcji: 5 w przypadku elementu głównego oraz 4 w przypadku elementów podrzędnych.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Przykład:łączenie wymiarów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej