XS_SINGLE_COMBINE_DISTANCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​COMBINE_​DISTANCE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Umożliwia określenie odległości używanej do scalania wymiarów w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Wartość należy wprowadzić w postaci dziesiętnej, np. 400.0.

Domyślnie ta opcja zaawansowana nie jest ustawiona na żadną wartość.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Przykład:łączenie wymiarów

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej