XS_SINGLE_CLOSE_SHORT_DIMENSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​CLOSE_​SHORT_​DIMENSIONS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Umożliwia zamykanie krótkich wymiarów w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Wartością domyślną jest 1. Jeśli nie chcesz zamykać krótkich wymiarów, wpisz wartość 0.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Dodawanie wymiarów zamykających

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej