XS_SINGLE_CLOSE_DIMENSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​CLOSE_​DIMENSIONS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Umożliwia zamknięcie wymiarów w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów.

  • 0 = wymiary nie są zamykane.

  • 1 = zamykanie wymiarów w kierunku x i pozostawienie pozostałych wymiarów otwartych. Jest to domyślna wartość.

  • 2 = zamykanie wszystkich wymiarów.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Dodawanie wymiarów zamykających

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej