XS_SINGLE_CENTERED_SCREW

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SINGLE_​CENTERED_​SCREW

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok pojedynczego elementu na rysunku zestawczym

Umożliwia sterowanie wymiarowaniem centralnie umieszczonych śrub w widokach pojedynczych elementów zawartych w rysunkach zespołów. Możliwe wartości:

  • 0 = wymiarowanie rozstawu wycentrowanych śrub.

  • 5 = wymiarowanie śrub względem osi elementów pojedynczych głównych.

  • 6 = zastąpienie wartości ustawienia Wymiary wewnętrzne elementu podrzędnego wycentrowanych śrub. Opcja działa tylko w przypadku śrub umiejscowionych centralnie w elemencie.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Przykład: wymiarowanie pozycji

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej