XS_SHOW_TEMPLATE_LOG_MESSAGES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHOW_​TEMPLATE_​LOG_​MESSAGES

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Szablony i symbole

Ustaw tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE, aby w pliku historii były wyświetlane komunikaty o błędach dotyczące atrybutów szablonów. Wartość FALSE powoduje ukrycie tych komunikatów. Ta opcja zaawansowana jest ustawiona domyślnie na wartość FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej