XS_SHOW_STUDS_IN_WORKSHOP_DRAWINGS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHOW_​STUDS_​IN_​WORKSHOP_​DRAWINGS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Ustaw tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE, aby wyświetlić sworznie warsztatowych na rysunkach pojedynczych elementów. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej