XS_SHOW_SHADOW_FOR_PERSPECTIVE_IN_DX

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHOW_​SHADOW_​FOR_​PERSPECTIVE_​IN_​DX

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki modelu

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie, czy cienie są wyświetlane w widokach renderowanego modelu DirectX, gdy rzutowanie perspektywiczne jest włączone. Cienie są bardziej widoczne w rzutowaniu perspektywicznym, niż w rzutowaniu ortogonalnym.

Domyślnie ta opcja zaawansowana ma wartość TRUE.

W przypadku zmiany wartości w celu uaktywnienia nowej wartości należy ponownie otworzyć model.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej