XS_SHOW_SHADOW_FOR_ORTHO_IN_DX

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHOW_​SHADOW_​FOR_​ORTHO_​IN_​DX

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki modelu

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie, czy cienie są wyświetlane w widokach renderowanego modelu DirectX, gdy rzutowanie ortogonalne jest włączone. Cienie są bardziej widoczne w rzutowaniu perspektywicznym, niż w rzutowaniu ortogonalnym.

Ta opcja zaawansowana ma domyślnie wartość FALSE.

W przypadku zmiany wartości w celu uaktywnienia nowej wartości należy ponownie otworzyć model.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej