XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHOW_​REVISION_​MARK_​ON_​DRAWING_​LIST

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Nadaj tej opcji zaawansowanej wartość TRUE, aby program Tekla Structures uwzględniał Znak rewizji w oknie Menedżer dokumentów zamiast wartości Numer rewizji. Wartością domyślną jest FALSE. Oznacza to, że program wyświetla numer rewizji.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej