XS_SHOW_PROGRESS_BAR_FOR_PROJECT_STATUS_VISUALIZATION

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHOW_​PROGRESS_​BAR_​FOR_​PROJECT_​STATUS_​VISUALIZATION

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Widok modelu

Umożliwia określenie, czy ma być wyświetlany pasek postępu w celu wizualizacji stanu projektu.

Aby pasek był widoczny, ustaw tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE (domyślnie). Jeśli nie chcesz widzieć paska, ustaw tę opcję zaawansowaną na wartość FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej