XS_SHOW_PERFORM_NUMBERING_MESSAGE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHOW_​PERFORM_​NUMBERING_​MESSAGE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Numeracja

Umożliwia określenie wyświetlania lub ukrywania przycisku Uruchom numerację w komunikacie ostrzegawczym, który program Tekla Structures wyświetla w trakcie próby utworzenia rysunku bez numeracji albo gdy numeracja jest nieaktualna.

  • Domyślnie ta opcja zaawansowana ma wartość TRUE, czyli przycisk numeracji jest widoczny.

  • Aby ukryć przycisk, ustaw w tej zaawansowanej opcji wartość FALSE.

Warto rozważyć ukrycie przycisku w trybie wielu użytkowników, ponieważ niepotrzebne lub nieplanowane numerowanie może długo trwać w większych modelach albo zepsuć istniejącą numerację. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy w oknie dialogowym Ustawienia numeracji nie zaznaczono pola wyboru Synchronizuj z modelem głównym (zapisz-numeracja-zapisz).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej