XS_SHOW_NOTIFICATION_REPORT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHOW_​NOTIFICATION_​REPORT

Kategoria: Właściwości modelowania

Ustaw wartość TRUE, aby podczas otwierania modelu uruchamiać i wyświetlać raport powiadomień z całego modelu.

Przykładowe zastosowania raportu powiadomień:
  • Utworzenie listy przypisań we wszystkich obiektach (rysunkach, elementach i zespołach).
  • Określanie liczby zespołów w modelu, a także liczby rysunków zespołów, które utworzono, zatwierdzono i przekazano do produkcji.

Używany jest szablon raportu o nazwie notification_report. Można go edytować w Edytorze szablonów. Raport powiadomień zapewnia żądane informacje, nie tylko dotyczące przypisań. Aby utworzyć raport z żądanymi informacjami, należy edytować jego szablon. Przykładowo w niektórych środowiskach nie są dostępne wszystkie atrybuty elementów i zespołów, np. ASSIGNED_TO lub ASSIGNED_BY.

Jeśli nie chcesz, aby ten raport był wyświetlany, ustaw wartość FALSE (jest ona domyślna).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład listy przypisań rysunków:

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej