XS_SHOW_HARDWARE_DASHED_LINE_IN_PIXEL_SCALE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_SHOW_HARDWARE_DASHED_LINE_IN_PIXEL_SCALE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Nadaj XS_SHOW_HARDWARE_DASHED_LINE_IN_PIXEL_SCALE wartość FALSE, aby aktywować funkcję, w której skala przerywanej linii hardware jest taka sama jak w rysunkach drukowanych i eksportowanych, a przerywane linie hardware zachowują się tak samo jak linie użytkownika.

Typy przerywanych linii hardware są domyślnie skalowane według pikseli (TRUE), co oznacza, że mają ten sam wygląd na wszystkich poziomach przybliżenia.

Przerywane linie hardware to kilka pierwszych linii na liście linii:

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej