XS_SHOW_EMPTY_MARKS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_SHOW_EMPTY_MARKS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Właściwości rysunku

Ta opcja zaawansowana umożliwia sterowanie zachowaniem ręcznie dodawanych znaków i uwag na rysunkach, gdy zawartość właściwości nie jest zdefiniowana dla typu obiektu wybranego na rysunku.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Tekla Structures 2023 SP5 i nowsze wersje

Jeśli dla opcji XS_SHOW_EMPTY_MARKS ustawisz wartość TRUE (domyślnie):

 • Tekla Structures tworzy znaki lub uwagi bez zawartości z tekstem „Nie zdefiniowano zawartości”.
 • na pasku stanu wyświetlany jest wtedy następujący komunikat: „Utworzono znaki bez zawartości. Aby kontrolować wyświetlanie, użyj opcji zaawansowanej XS_SHOW_EMPTY_MARKS. – Dodaj elementy do zawartości znaku i kliknij Zmień”.
 • Można dwukrotnie kliknąć znak lub uwagę i dodać zawartość w panelu właściwości.
 • Można również zmienić wartość opcji zaawansowanej na FALSE i w ten sposób zmienić jej działanie.

Jeśli w opcji XS_SHOW_EMPTY_MARKS ustawisz wartość FALSE:

 • Tekla Structures tworzy znaki bez zawartości i zaznacza je na rysunku.
 • na pasku stanu wyświetlany jest wtedy następujący komunikat: „Utworzono niewidoczne znaki bez treści – Dodaj elementy do zawartości znaku i kliknij Zmień”.
 • Jeśli utworzono tylko jeden typ znaku bez zawartości, natychmiast otworzy się panel właściwości i edytor wizualny będzie wskazywał, że nie zdefiniowano zawartości. Wtedy można od razu dodać zawartość.

 • Jeżeli utworzono dwa lub więcej typów znaków bez zawartości:
  • Zostanie otwarty panel właściwości, a obok przycisku strzałki listy typów obiektów pojawi się wykrzyknik informujący, że na liście istnieją typy znaków bez zawartości.
  • W panelu właściwości wszystkie znaki bez zawartości są widoczne na liście typów obiektów, dzięki czemu w razie potrzeby można zaznaczyć każdy typ znaku i wyeliminować problemy.

Tekla Structures 2022 SP11 i nowsze wersje

Jeśli w opcji XS_SHOW_EMPTY_MARKS ustawisz wartość TRUE (domyślnie):

 • Tekla Structures tworzy znaki lub uwagi z elementem tekstowym „Nie zdefiniowano zawartości”.
 • na pasku stanu wyświetlany jest wtedy następujący komunikat: „Utworzono znaki bez zawartości. Aby kontrolować ich wyświetlanie, użyj zmiennej XS_SHOW_EMPTY_MARKS. – Dodaj elementy, aby oznaczyć zawartość, a następnie kliknij Zmień”. Wartością domyślną jest TRUE.
 • Można dwukrotnie kliknąć znak lub uwagę i dodać zawartość w oknie dialogowym właściwości.

Jeśli w opcji XS_SHOW_EMPTY_MARKS ustawisz wartość FALSE:

 • Zostanie wyświetlone okno dialogowe właściwości znaku lub uwagi, w którym będzie można dodać tekst znaku lub uwagi.
 • na pasku stanu wyświetlany jest wtedy następujący komunikat: „Utworzono niewidoczne znaki bez treści – Dodaj zawartość dla znaków i naciśnij Zmień.”
Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej