XS_SHORTENING_SYMBOL_WITH_ZIGZAG

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHORTENING_​SYMBOL_​WITH_​ZIGZAG

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie kształtu linii symbolu skracania. Jeśli nie chcesz używać linii zygzakowatej, ustaw tę opcję zaawansowaną na wartość FALSE. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Wskazówka:

Aby określić wygląd symbolu skracania widoku, należy użyć zaawansowanych opcji XS_​SHORTENING_​SYMBOL_​COLOR i XS_​SHORTENING_​SYMBOL_​LINE_​TYPE.

Aby użyć symbolu skracania widoku zamiast pustego obszaru, należy w opcjach zaawansowanych XS_​DRAW_​VERTICAL_​VIEW_​SHORTENING_​SYMBOLS_​TO_​PARTS i XS_​DRAW_​HORIZONTAL_​VIEW_​SHORTENING_​SYMBOLS_​TO_​PARTS ustawić wartość TRUE.

Zobacz również

Skracanie elementów na widokach

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej