XS_SHARING_TEMP

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHARING_​TEMP

Kategoria:Tryb wielu użytkowników

Ta opcja zaawansowana umożliwia zdefiniowanie folderu tymczasowego zarządzania pakietami programu Tekla Model Sharing.Domyślnie jest to folder tymczasowy systemu Windows.

Należy pamiętać, że ścieżka folderu może mieć maksymalnie 70 znaków długości.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej