XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER_CONFLICTSONLY

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHARING_​READIN_​SHOW_​CHANGEMANAGER_​CONFLICTSONLY

Uwaga:

Zalecamy ustawienie tej opcji zaawansowanej, wybierając kolejno menu Plik > Udostępnianie > Ustawienia udostępniania. Zaznacz opcje Pokaż zmiany po wczytaniu i Tylko w przypadku konfliktów.

Ta opcja zaawansowana umożliwia wyświetlenie listy modyfikacji modelu w dolnym okienku po ich wczytaniu w programie Tekla Model Sharing w sytuacji, gdy istnieją konflikty.

W razie potrzeby tę opcję zaawansowaną można ustawić w plikach inicjujących. W plikach inicjujących w ustawieniach XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER i XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER_CONFLICTSONLY wprowadź wartość TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej