XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHARING_​READIN_​SHOW_​CHANGEMANAGER

Uwaga:

Zalecamy ustawienie tej opcji zaawansowanej, wybierając kolejno menu Plik > Udostępnianie > Ustawienia udostępniania. Zaznacz opcję Pokaż zmiany po wczytaniu.

Ta opcja zaawansowana umożliwia wyświetlenie listy modyfikacji modelu w dolnym okienku po ich wczytaniu w programie Tekla Model Sharing.

W razie potrzeby tę opcję zaawansowaną można ustawić w plikach inicjujących. W plikach inicjujących w ustawieniu XS_SHARING_READIN_SHOW_CHANGEMANAGER wprowadź wartość TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej