XS_SHARING_READIN_SHOW_AVAILABLE_VERSIONS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SHARING_​READIN_​SHOW_​AVAILABLE_​VERSIONS

Uwaga:

Zalecamy ustawienie tej opcji zaawansowanej, wybierając kolejno menu Plik > Udostępnianie > Ustawienia udostępniania. Następnie zaznacz opcję Pokaż dostępne aktualizacje podczas wczytywania zmian.

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie sposobu wyświetlania listy aktualizacji dostępnych użytkownikowi podczas wczytywania modyfikacji modelu w programie Tekla Model Sharing.

W razie potrzeby tę opcję zaawansowaną można ustawić w plikach inicjujących. Aby włączyć wyświetlanie listy, w plikach inicjujących w ustawieniu XS_SHARING_READIN_SHOW_AVAILABLE_VERSIONS wprowadź wartość TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej