XS_SET_MAX_POINT_CLOUD_POINT_COUNT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_SET​​​​​_MAX​​​​​_POINT​​​​​_CLOUD​​​​​_POINT​​​​​_COUNT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Widoki modelu

Ta opcja zaawansowana umożliwia określenie domyślnej maksymalnej wartości dla punktów w widoku w chmurze punktów. Wartością domyślną jest 10 000 000 (10 milionów).

Jeśli wykryjesz problemy z prędkością, ustaw mniejszą liczbę. Gdy liczba jest mniejsza, chmura punktu jest mniej gęsta. Jeżeli użyjesz wartości większej, gęsta chmura punktów może zapewniać lepszy wygląd powierzchni ze względu na mniejsze odległość między punktami.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i jest odczytywana z plików środowiska. Zasadniczo nie ma potrzeby modyfikowania ustawień specyficznych dla systemu. Nie zmieniaj ich, jeśli nie jesteś administratorem.

Aby po zmianie aktywować nowe ustawienie uruchom ponownie Tekla Structures.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej