XS_SET_HATCH_ORIGIN_INTO_VIEW_ORIGIN

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SET_​HATCH_​ORIGIN_​INTO_​VIEW_​ORIGIN

Kategoria: Kreskowanie

Jeśli wybierzesz dla opcji zaawansowanej XS_SET_HATCH_ORIGIN_INTO_VIEW_ORIGIN ustawienie TRUE, a skalowanie i obrót kreskowania ustawisz na zero (0), wówczas kreskowanie będzie rysowane jednolicie między elementami i ustawione na początek. Wartością domyślną jest FALSE.

W przypadku automatycznego kreskowania skala i obrót są ustawione w pliku .htc, na przykład CONCRETE,0,hardware_LINES,,120, gdzie wartość 0 (lub pusta) oznacza ustawienie fałsz dla automatycznego skalowania i obrotu.

W przypadku ręcznego kreskowania skalę i obrót ustawia się na karcie Wypełnienie w oknie dialogowym właściwości elementów lub właściwości kształtu, gdzie dla opcji Skala trzeba wybrać ustawienie Użytkownika, a następnie zaznaczyć pole wyboru Zachowaj proporcje w kierunkach x i y.

W poniższym przykładzie elementy należące do tego samego elementu betonowego są kreskowane jednakowo.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej