XS_SET_FIXEDMAINVIEW_UDA_TO_AFFECT_NUMBERING

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_SET_​FIXEDMAINVIEW​_UDA_TO_​AFFECT_​NUMBERING

Kategoria: Numeracja

Aby uaktywnić opcję Pokaż górną płaszczyznę formy w przypadku materiałów niebetonowych, należy użyć opcji zaawansowanej XS_SET_FIXEDMAINVIEW_UDA_TO_AFFECT_NUMBERING. Dozwolone opcje to: STEEL, TIMBER i MISC. Można również łączyć ze sobą te opcje, rozdzielając je przecinkami (,).

Ta opcja zaawansowana wpływa na numerację. Jeśli elementy mają wybrane różne ustawienia opcji Stały widok główny rysunku, otrzymają różne numery pozycji zespołu.

Aby wyświetlać na rysunkach górną płaszczyznę formy i wyznaczyć widok, który ma być na nich używany jako widok główny (z przodu), przejdź do właściwości użytkownika elementu niebetonowego, a następnie wybierz odpowiednie ustawienie opcji Ustalony widok główny rysunku. Dostępne opcje to: Góra, Tył, Dół, Początek, Koniec i Przód.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej