XS_SECTION_VIEW_REFERENCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SECTION_​VIEW_​REFERENCE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Umożliwia ustawienie tekstu odniesienia dla etykiet widoku przekroju. Tekst może zawierać:

  • wolny tekst

  • atrybuty zdefiniowane przez użytkownika

  • atrybuty szablonu

W oknie dialogowym Opcje zaawansowane użyj pojedynczych znaków % wokół atrybutów użytkownika i atrybutów szablonu. %DRAWING_TITLE% jest wartością domyślną. %TITLE% daje ten sam wynik. Ta opcja zaawansowana pobiera nazwę rysunku wprowadzoną w oknie dialogowym właściwości rysunku. W przypadku wprowadzenia wartości TITLE1 - TITLE3, Tekla Structures pobiera tytuł rysunku z okna dialogowego właściwości rysunku. Można też użyć formatu DR_TITLE1 - DR_TITLE3.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Kopiowanie, przenoszenie i łączenie widoków rysunku

XS_​SECTION_​SYMBOL_​REFERENCE

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej