XS_SECTION_SYMBOL_RIGHT_ARROW_SYMBOL

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SECTION_​SYMBOL_​RIGHT_​ARROW_​SYMBOL

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Umożliwia określenie niestandardowego symbolu strzałki, którego program Tekla Structures będzie używał w symbolach przekrojów przy prawym końcu przekrojów. Aby stosować niestandardowy symbol strzałki, należy przejść do okna dialogowego Właściwości symbolu przekroju i na liście Symbol po prawej zaznaczyć opcję Użytkownika.

Domyślnie Tekla Structures użyje symbolu o numerze 0 w pliku sections.sym (znajdującym się zwykle w folderze \environments\common\symbols\). Najpierw wpisz nazwę pliku symboli, następnie znak @, a po nim numer symbolu, np. sections@0.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​SECTION_​SYMBOL_​LEFT_​ARROW_​SYMBOL

Określanie automatycznych właściwości widoków przekroju

Modyfikowanie właściwości znaku przekroju

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej