XS_SECTION_SYMBOL_REFERENCE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SECTION_​SYMBOL_​REFERENCE

Kategoria

Właściwości rysunku

Umożliwia ustawienie tekstu odniesienia dla symboli pokazujących przekrój w innym rysunku. Tekst może zawierać:

  • wolny tekst

  • atrybuty zdefiniowane przez użytkownika

  • atrybuty szablonu

W oknie dialogowym Opcje zaawansowane należy umieścić pojedyncze znaki % wokół atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika i atrybutów szablonu. Wartością domyślną jest %DRAWING_TITLE%. %TITLE% daje taki sam wynik. Ta opcja zaawansowana pobiera nazwę rysunku wprowadzoną w oknie dialogowym właściwości rysunku. W przypadku wprowadzenia wartości TITLE1 - TITLE3 Tekla Structures pobiera tytuł rysunku z okna dialogowego właściwości rysunku. Można również użyć formatu DR_TITLE1 - DR_TITLE3.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej