XS_SECTION_LINE_COLOR

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SECTION_​LINE_​COLOR

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane: Kreskowanie

Umożliwia wstawianie w widokach przekrojów dodatkowych linii w różnych kolorach wokół automatycznego kreskowania. Wpisz liczbową wartość koloru. Lista kolorów i ich wartości liczbowych znajduje się poniżej.

Na powyższe ilustracji ta opcja zaawansowana ma ustawioną wartość 0:

W następnym przykładzie użyto wartości 160:

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Uwaga:

Aby były wyświetlane linie wokół kreskowań oraz aby można było wstawiać dodatkowe linie w różnych kolorach, może być konieczne ustawienie wartości TRUE dla opcji zaawansowanej XS_DRAW_ALL_SECTION_EDGES_IN_DRAWINGS w plikach inicjujących.

Zobacz również

XS_​DRAW_​ALL_​SECTION_​EDGES_​IN_​DRAWINGS

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej