XS_SECONDARY_PART_HARDSTAMP

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SECONDARY_​PART_​HARDSTAMP

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

CNC

Ustaw wartość TRUE, aby w plikach DSTV umieszczać znaki technologiczne elementów głównych i wszelkich elementów podrzędnych. Wartość FALSE spowoduje tworzenie znaków technologicznych tylko dla elementów głównych. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej