XS_SDNF_IMPORT_STORE_MEMBER_NUMBER

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SDNF_​IMPORT_​STORE_​MEMBER_​NUMBER

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Importuj

Aby program Tekla Structures zapisywał w importach SDNF numer ID FrameWorksPlus, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Program Tekla Structures zapisuje numer ID w atrybucie użytkownika SDNF_MEMBER_NUMBER. W przeciwnym razie należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość FALSE. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Aby uzyskać informacje dotyczące eksportowania numeru identyfikatora, należy kliknąć łącza poniżej.

Zobacz również

XS_​SDNF_​EXPORT_​INCLUDE_​GLOBAL_​ID

XS_​PML_​EXPORT_​INCLUDE_​GLOBAL_​ID

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej