XS_SDNF_IMPORT_MIRROR_SWAP_OFFSETS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SDNF_​IMPORT_​MIRROR_​SWAP_​OFFSETS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Importuj

Aby zamieniać odsunięcia punktów końcowych i odsunięcia punktów początkowych w sytuacji, gdy w oprogramowaniu SDNF dokonano już odbicia lustrzanego importowanego elementu, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Aby odsunięcia punktów końcowych i początkowych nie były zamieniane, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość FALSE. Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla użytkownika, a ustawienie jest zapisywane w pliku options.bin w folderze użytkownika, na przykład w folderze C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings. Uruchom ponownie Tekla Structures, aby aktywować nową wartość.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej