XS_SDNF_EXPORT_INCLUDE_GLOBAL_ID

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SDNF_​EXPORT_​INCLUDE_​GLOBAL_​ID

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Eksportuj

Aby przywrócić w eksportach SDNF numer ID FrameWorksPlus, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana wpływa na eksporty SDNF w wersji 2.0, nie wpływając na eksporty wersji 3.0.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

XS_​SDNF_​IMPORT_​STORE_​MEMBER_​NUMBER

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej