XS_SDNF_CONVERT_PL_PROFILE_TO_PLATE

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SDNF_​CONVERT_​PL_​PROFILE_​TO_​PLATE

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Eksportuj

Aby w eksportach SDNF profile blach (PL) były konwertowane na blachy wieloboczne, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Działa to w wersjach SDNF 2.0 i 3.0. Aby to ustawienie nie było używane, należy wybrać wartość FALSE.Wartością domyślną jest TRUE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej