XS_SCREW_DIAMOND_WITHOUT_PHI

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SCREW_​DIAMOND_​WITHOUT_​PHI

Kategoria

Oznaczanie: Śruby

Aby program Tekla Structures nie umieszczał symbolu średnicy na zewnątrz ramki oznaczeń śrub (wyłącznie typ rombowy), należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej