XS_SCALE_MARKS_TO_FIT_LIMIT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SCALE_​MARKS_​TO_​FIT_​LIMIT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Elementy

Program Tekla Structures dopasowuje znaki elementów w pobliżu elementów, do których należą, skalując wysokość tekstu. Za pomocą tej opcji zaawansowanej należy ustawić minimalną skalę.

Wartością domyślną jest 1.0. Oznacza to, że jeśli opcja zaawansowana nie zostanie ustawiona, program Tekla Structures nie będzie skalował znaków. Program Tekla Structures skaluje wysokość tekstu w krokach, zatem najpierw próbuje zastosować skalę wynoszącą 0.9. Jeśli znak nie odpowiada, program Tekla Structures stosuje dla znaku skalę 0.8 itd.

Uwaga: typem linii odnośnika znaku musi być Spróbuj wzdłuż elementu lub Zawsze wzdłuż elementu.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Przykład

XS_SCALE_MARKS_TO_FIT_LIMIT=0.5

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej