XS_SCALE_COPIED_OR_MOVED_OBJECTS_IN_DRAWINGS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SCALE_​COPIED_​OR_​MOVED_​OBJECTS_​IN_​DRAWINGS

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Właściwości rysunku

Umożliwia zdefiniowanie skalowania obiektów kopiowanych lub przemieszczanych między widokami rysunków o różnych skalach.

  • Aby skalować obiekty zgodnie ze skalami widoku, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE.

  • Aby utrzymać stałe rozmiary obiektów, należy wybrać dla opcji zaawansowanej ustawienie FALSE (domyślnie).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej