XS_SAVE_WITH_COMMENT

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​SAVE_​WITH_​COMMENT

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Tryb wielu użytkowników

Aby włączyć zapisywanie komentarzy wersji modelu w modelach wielu użytkowników i dla modeli udostępnionych za pomocą Tekla Model Sharing, należy nadać tej opcji zaawansowanej wartość TRUE (domyślnie).

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej