XS_PROTECT_SYMBOLS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​PROTECT_​SYMBOLS

Kategoria

Właściwości rysunku

Aby program Tekla Structures nie rysował obiektów na symbolach, należy ustawić tę opcję zaawansowaną na wartość TRUE. W przypadku wybrania ustawienia FALSE symbole nie będą zabezpieczone. Wartością domyślną jest FALSE.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a jej ustawienie jest zapisane w bazie danych opcji.

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej