XS_ORIENTATION_MARK_MOVE_DIST_FOR_COLUMNS_IN_GA

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​ORIENTATION_​MARK_​MOVE_​DIST_​FOR_​COLUMNS_​IN_​GA

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: Elementy

Umożliwia zdefiniowanie położenia znaków orientacji słupów w rysunkach GA. Wartość przypisana do tej opcji zaawansowanej jest odległością od końca elementu do znaku orientacji. Wartością domyślną jest 300.0 mm.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla roli. W przypadku opcji typu SYSTEM(ROLE) używana jest wartość domyślna. W przypadku opcji typu MODEL(ROLE) lub DRAWING(ROLE) można zmienić tę wartość, która będzie wtedy taka sama dla wszystkich użytkowników w bieżącym modelu.

Zobacz również

XS_​ORIENTATION_​MARK_​MOVE_​DIST_​FOR_​COLUMNS

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej