XS_NUMBERING_RESULTS_DIALOG_DISPLAY_TIME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​NUMBERING_​RESULTS_​DIALOG_​DISPLAY_​TIME

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Numeracja

Umożliwia ustawienie czasu, w którym program Tekla Structures wykonuje drugą operację zapisu podczas numerowania po wybraniu opcji Synchronizuj z modelem głównym (zapisz-numeracja-zapisz) w oknie dialogowym Ustawienia numeracji.

Należy wprowadzić żądany czas w sekundach. Wartością domyślną opcji zaawansowanej jest 1500.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Zobacz również

Ustawienia numeracji w trybie wielu użytkowników

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej