XS_NSFS_TEXT_POSITION_IN_PART_MARK

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

XS_​NSFS_​TEXT_​POSITION_​IN_​PART_​MARK

Kategoria w oknie dialogowym Opcje zaawansowane

Oznaczanie: elementy

Umożliwia określenie, czy w znakach scalonych elementów stosowany jest tekst NS, FS czy BS.

Wartość domyślna wynosi 23, co oznacza, że tekst jest umieszczany za pozycją elementu. Jeśli typu określonego przez opcję zaawansowaną nie można znaleźć w znaku, tekst jest umieszczany na końcu znaku. Aby wymusić umieszczanie tekstu zawsze na końcu znaku, należy użyć wartości -1.

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla modelu, a ustawienie jest zapisywane w bazie danych opcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznego scalania znaków elementów, zobacz Automatyczne scalanie znaków.

Poniższa lista zawiera odpowiadające sobie wartości całkowite i elementy znaku:

TEKST = 1

GĘSTOŚĆ SIATKI = 2

SYMBOL = 3

POCZĄTEK RAMKI = 4

KONIEC RAMKI = 5

MATERIAŁ = 10

ATRYBUT ZDEFINIOWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA = 16

POZYCJA_ZESPOŁU = 22

POZYCJA_ELEMENTU = 23

PROFIL = 24

NAZWA = 25

DŁUGOŚĆ = 26

POCHYLENIE = 27

ROZMIAR = 28

DOPASOWANIE (NS/FS) = 29

KLASA = 38

ODLEGŁOŚĆ Z TYŁU = 46

ROZSTAW OSI ŚRUB = 48

ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY ŚRODKAMI = 49

KIERUNEK PRZEDNIEJ STRONY = 57

KONIEC ZNAKU = -1

Przykład

XS_NSFS_TEXT_POSITION_IN_PART_MARK=22

Wartość 22 oznacza umieszczenie za pozycją zespołu.

Uwaga:

Tekst NS, FS i BS pochodzi z dwu odrębnych źródeł, w zależności od tego, czy znaki są scalone. W przypadku zwykłych znaków tekst pochodzi z pliku o nazwie by_number.ail (NS: by_number_msg_no_675, FS: by_number_msg_no_676). W przypadku znaków scalonych tekst pochodzi z następujących opcji zaawansowanych:

  • BS: XS_GET_NSFS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

  • NS: XS_GET_NS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

  • FS: XS_GET_FS_POSTFIX_FOR_MERGED_PART_MARK

Czy to było pomocne?
Wstecz
Dalej